Doterra

ความแตกต่างระหว่าง dōTERRA กับ น้ำมันหอมระเหยทั่วไป

มีสมาชิกหลายท่านสอบถามว่า น้ำมันหอมระเหยของ dōTERRA  แตกต่างจากน้ำมันหอมระเหยที่ขายตามห้างอย่างไร อยากอธิบายทำให้เข้าใจง่ายๆ ตามนี้ค่ะ


ตามรูปจะเห็นแล้วว่า ในท้องตลาดทั่วไป มีน้ำมันหอมระเหยขายอยู่หลายเกรดค่ะ

1- สีฟ้า เกรด Synthetic พวกที่ใช้แต่งกลิ่น เป็นพวกน้ำหอม ใช้ในอุตสาหกรรมความหอม

2- สีเขียว เกรด Food เอามาผสมในอาหารทานได้

3- สีม่วง เกรด Therapeutic grade ก็แปลได้ว่าเป็นเกรดบำบัดรักษา ใช้เรื่องสุขภาพ

4- สีส้ม CPTG เป็น Certified Pure Therapeutic grade มีบุคคลที่ 3 มาเป็นผู้ทำการตรวจสอบให้เพื่อเราจะมั่นใจได้ว่า dōTERRA เป็นน้ำมันที่บริสุทธิ์จริง

บุคคลที่ว่านี้เป็นองค์กรนี้ชื่อว่า APRC (Aromatic Plant Research Center) อยู่ที่อเมริกา และเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบน้ำมันหอมระเหย

ข้อมูลที่น่าสนใจคือ APRC เคยทำการสำรวจน้ำมันหอมระเหยในท้องตลาด มีถึง 80% ที่บอกว่าตัวเอง pure แต่เมื่อตรวจสอบโดยละเอียดกลับพบว่ามีสารเจือปนอยู่ด้วย ดังนั้นหน้าที่หลักขององค์กร APRC จึงจะเป็นผู้ Certified น้ำมันหอมระเหยแต่ละขวด เพื่อให้ความมั่นใจกับลูกค้ามีการ test ตั้งแต่แหล่งเพาะปลูกต้นทางของพืชว่าเป็นแหล่งที่เหมาะสมกับพืชนั้นๆ หรือไม่ การปลูกใช้ยาฆ่าแมลงหรือไม่ เพราะถ้าแหล่งเพาะปลูกไม่ได้คุณภาพพอ APRC ก็เชื่อว่าผลผลิตที่ออกมา ก็จะไม่บริสุทธิ์แน่นอน เพราะฉะนั้น ราคาเกรด Therapeutic จึงเป็นราคาน้ำมันที่ไม่แพงเท่า CPTG ค่ะ

COPYRIGHT © 2019 PUREOILSHARING. ALL RIGHTS RESERVED